Poplatok

V cenníku sú služby vrátane našej administrácie. Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Popis služby Cena
Prieskumy ku študentským záverečným prácam. Základná štatistika. V cene je výpočet 5 ks prienikov medzi otázkami, ktoré sú potrebné napr. k hypotézam. 100 €
Prieskumy ku študentským záverečným prácam. Pokročilá štatistika. Pokročilé poradenstvo. Komparatívne výskumy. 120 €
Pokročilá štatistika ako doplnok: Chi-kvadrát test. V cene je zdôvodnenie výpočtu resp. prečo výpočet nieje možný. 7 € za 1 výpočet
Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie). od 100 €
Vedecké štúdie vyžadujúce okrem vyhodnotenia dotaníkov v % aj výpočty T-testu, Anova od 120 €
Marketingové prieskumy Vypracujeme cenovú ponuku na základe zadania.

Zmena cien je vyhradená. Po dodaní dotazníka a podkladov k výskumu sa môže cena mierne upraviť. Môže ísť o rôzne komplikované výskumy a spracovanie sa môže výrazne líšiť svojimi nárokmi. Samozrejme budete na to upozornený a môžete sa rozhodnúť. Od objednávky vás budeme kontaktovať do 1 dňa telefonicky alebo e-mailom. K presnému stanoveniu ceny je potrebné nám poslať podklady k výskumu, ktorý by sme mali spracovať.

Cena služby je členským poplatkom Club Business Intelligence, o.z, ktorý umožňuje túto službu v danom rozsahu využiť. Viac o iných našich službách sa dozviete na stránke http://www.clubbusinessintelligence.sk

Ďalšie služby:

Popis služby Cena
Vytvorenie a vyhodnotenie výskumu v našom systéme samotným objednávateľom + telefonická podpora od nás. 30 €
Zverenenie upútavky na výskum v časopisoch Prohuman alebo Projustice a na FB stránkach týchto časopisov, ak je výskum realizovaný v cudzom systéme a nie u nás. 20 €