Postup

Prieskumy ku študentským záverečným prácam aj vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie) si môžete objednať takto:

1. Použite tento formulár, v ktorom nám upresníte podrobnosti o vašom výskume.

2. Pošlite váš dotazník v MS Worde na základe ktorého výskum vytvoríme v systéme (cca do 1 dňa od objednania).

3. Prieskum po doručení samozrejme pozrieme a pripadne odporučíme vhodné zmeny.

4. Môžeme spraviť otvorený dotazník na ktorý vám pošleme odkaz do e-mailu a môžete ho rozposlať napríklad ďalej e-mailom, dať na Facebook, iné stránky atď. Tam neviete ktorí respondenti už odpovedali a ktorí nie. Tento sa používa aj keď je zber údajov robený papierovou formou a tie sa následne prepíšu do systému (môžete ich zapísať neobmedzene veľa). Aj prepísanie papierových dotazníkov do systému je rýchlejšie ako ich vyhodnocovať ručne, vypočítať %, robiť tabuľky a grafy v MS Excely. Dodáme Vám aj verziu dotazníka pre tlač.

5. Môžeme spraviť dotazník s uzatvoreným prístupom iba pre vopred vybraných respondentov. Na e-mailové adresy respondentov, rozpošleme pozvánky na účasť v prieskume e-mailom z nášho systému. Vieme poslať aj opakované pripomienky, nastaviť počet vyplnení dotazníka z jednej e-mailovej adresy a veľa ďalších parametrov.

6. Výsledky prieskumu vám pošleme v MS Worde v ktorom budú tabuľky a grafy v obrázkoch a v MS Excely kde budú tabuľky s výpočtami ku každej otázke. Ukážky výsledkov sú tu. Výsledky môžete dostať aj v CSV, SPSS, R, queXML. Dostanete aj tabuľku odpovedí v .xls, v ktorej sú jednotlivé dotazníky v riadkoch a odpovede respondentov v stĺpcoch, čiže v nich viete čiastkové odpovede filtrovať použitím filtrov. Z výsledkov v MS Excely si môžete vytvoriť aj vlastné grafy.

7. Čo sa týka dĺžky výskumu, ak respondenti odpovedia v dostatočnom počte tak vygenerovanie výsledkov je vec iba par hodín. Máme výskumy ktoré sme zrealizovali za 2 dni, keď bol v nich dostatok odpovedí.