Druhostupňová štatistika k výsledkom výskumov

K výskumom u nás vieme okrem vyjadrenia odpovedí v % porovnať získané výsledky s tým, čo môžeme očakávať od náhody prostredníctvom výpočtu chí-kvadrátu alebo vypočítať T-test.