Najčastejšie otázky a odpovede

Najčastejšie odpovede na otázky pri realizácii výskumov, ktoré vám môžu pomôcť.

Ako dlho trvá výskum?
Ak nám pošlete váš dotazník v MS Worde, na základe ktorého výskum vytvoríme v systéme (cca do 1 dňa od objednania). Ak respondenti odpovedia v dostatočnom počte tak vygenerovanie výsledkov je vec iba par hodín. Máme výskumy ktoré sme zrealizovali za 2 dni, keď bol v nich dostatok odpovedí. Čiže najdlhší čas je obdobie, za ktoré respondenti dotazníky vyplnia či už online alebo v papierovej forme. Ak ste robili zber papierových dotazníkov treba počítať s časom ešte pár hodín s ich prepísaním do systému.

Koľko otázok by malo byť v prieskume?
Iba toľko otázok koľko viete v práci použiť. Nemá zmysel klásť otázky z ktorých výsledky v práci nepoužijete. Treba počítať s tým, že jedna tabuľka odpovedí z grafom zaberie polovicu strany A4. Ak má tabuľka veľa riadkov (veľa možností odpovedí), tak zaberie aj jednu stranu A4. Ak to vynásobíte počtom otázok, viete odhadnúť počet strán ktoré vám výsledky zaberú. Môžete použiť iba tabuľky a niekde iba grafy alebo oboje. Ku každej tabuľke s grafom ešte potrebujete napísať krátky slovný komentár výsledkov na pár riadkov.

Aké formy otázok by mali byť položené v dotazníku
Účelom dotazníka nieje ukázať respondentovi rozličné typy otázok a že ich výskumník vie použiť. Ak má každá otázka odlišný spôsob vyplňovania respondent sa ťažšie v dotazníku orientuje a nemusí dotazník dokončiť. Treba si uvedomiť, že aj tak budú otázky vyhodnotené v %, nech je otázka položené s rôznymi škálami odpovedí. Niektorý tipy otázok sú v ukážke tu: http://www.prohuman.sk/isurvey-typy-otazok

Medzi často používané otázky a odpovede na ne patria:
- áno / nie / neviem
- slovné škály napr.: určite áno / skôr áno / neviem / skôr nie / určite nie (2 pozitívne odpovede, 1 neutrálna, 2 negatívne odpovede)
- číselné škály 1 - 5 a 1 - 10. Vo výsledku pri nich pribudne arytmetický priemer. Pri 100 - 200 respondentoch neodporúčame použiť viac ako 5 bodovú škálu.
- otázky na vek: do 20 rokov / 21 - 30 rokov / 31 - 40 rokov / 41 - 50 rokov / 51 - 60 rokov / 61 - 70 rokov / 71 a viac rokov
- otázka na pohlavie: muž / žena
- otázky s označením jednej možnej odpovede alebo viacerých odpovedí. Je možné povedať, že môžu vyznačiť napr. maximálne 3 odpovede. Je totiž rozdiel či sa pýtate v otázke ,,Ktorá udalosť je najdôležitejšia...", "Označte všetky faktory, ktoré sú dôležité...", ,,Vyberte tri najdôležitejšie okolnosti..."

Oslovíte respondentov, nemusím ich hľadať sám / sama?
Dôležité je si vybrať tému výskumu a skupinu respondentov tak, aby boli v odbornej oblasti kde pracujete alebo inak pôsobíte. Potom tento problém nebudete mať. Ak respondentov nemáte vo svojom okolí napríklad študenti, kolegovia, klienti alebo pacienti organizácie kde pracujete a pod., tak je potrebné ísť za nimi na miesta kde sa združujú.
Treba si uvedomiť, ak sa nejedná o marketingový prieskum, a potrebujete špecifickú skupinu respondentov, napr. pacienti traumatologickej ambulancie, deti na prvom stupni ZŠ, pacienti s konkrétnym ochorením atď. tak e-mailové kontakty na týchto respondentov nie sú zbierané. Iba ak v niektorej inej inštitúcii kde sú organizovaní. Ak máte takéto kontakty nieje problém respondentov cez náš systém osloviť. Ak ich nemáte, je možnosť spraviť papierový zber dotazníkov a navštíviť respondentov v ich prostredí.

Ako je možné oslovovať respondentov?
- Poslať link na dotazník e-mailom, alebo je možné ho rozposlať priamo z nášho systému. Respondent otvorí link v internetovom prehliadači vo svojom počítači a jeho odpovede sa zaznamenajú do systému ProSurvey.
- Riadený rozhovor a zaznamenanie odpovedí do papierového dotazníka, alebo modernejšie do tabletu, notebooku, dotykového telefónu s pripojením na internet. V internetovom prehliadači otvoríte odkaz na výskum v Prosurvey.
- Respondentovi môžete dať tablet, notebook, dotykový telefón s pripojením na internet a otvoriť mu v internetovom prehliadači odkaz na výskum v Prosurvey.
- Respondentov môžu osloviť anketári s tabletom, notebookom, dotykovým telefónom s pripojením na internet a otvoria v internetovom prehliadači odkaz na výskum v Prosurvey.
- Alebo rozdanie papierových dotazníkov.
- Kombináciou vyššie uvedených možností.

Ako osloviť respondentov, na ktorých nieje kontakt e-mailom?
Sú špecifické skupiny respondentov ktorých neviete osloviť priamo e-mailom. Napríklad seniori, deti, nevidiaci a mnoho iných. V takomto prípade robíte papierový zber dotazníkov. Je aj možnosť časť respondentov osloviť cez internet a druhú časť papierovým dotazníkom. Nieje problém ich vyhodnotiť spoločne u nás v systéme. Nasledujúca odpoveď popíše ako na to.

Mám papierové dotazníky zozbierané. Viete mi viete pomôcť v tejto fáze výskumu?
Áno, vieme pomôcť. Je to podobne ako pri výskumoch kde neviete poslať odkaz na online dotazník, lebo respondenti nemajú prístup k internetu alebo e-mail napr. deti, seniori, riadené rozhovory a pod. Aký je postup? Pošlite nám prázdny dotazník na vytvorenie jeho internetovej kópie. Odkaz na výskum vám pošleme do e-mailu a jednotlivé vyplnené dotazníky tam prepíšete namiesto respondentov. Ak máte okolo 100 vyplnených dotazníkov prepísané ich máte približne za 1-2 hodiny. Za tento čas nieje možné spracovať výsledky v MS Excely, lebo je potrebné spočítať odpovede, povkladať vzorce, vypočítať %, naformátovať tabuľky, vygenerovať grafy atď.
Nahodiť odpovede z papierových dotazníkov do systému môžeme aj u nás, ale pri počte 100-200 dotazníkov kým nám ich doručíte si to spravíte aj sami. Pri väčších počtoch ponúkame aj službu, že vám ich do systému prepíšeme, stačí nám ich doručiť alebo ich prevezmeme osobne u Vás. Cena za službu keď vám ich prepíšeme sa stanovuje individuálne, začína na 20€ podľa počtu dotazníkov a počtu otázok v nich.

Máme spravený papierový zber dotazníkov, koľkí ľudia ich môžu nahadzovať do systému?
Neobmedzene veľa. Pošleme Vám e-mailom odkaz na prístup do prieskumu a odpovede z dotazníkov tam môžu nahadzovať viacerí ľudia súčasne.

Je možné po spustení výskumu keď časť respondentov už odpovedala spraviť zmeny v dotazníku?
Je možné meniť text, napríklad opraviť gramatické chyby a podobne. Je možné zmeniť povinne zodpovedateľné otázky na nepovinné. Doplniť počet otázok alebo odpovedí už nieje možné meniť. Pred spustením ostrého výskumu Vám pošleme odkaz na výskum na vyskúšanie. Môžete si tak spraviť skúšobné vyplnenia alebo predvýskum.

Koľko respondentov má mať kvantitatívny prieskum k diplomovej práci?
Odporúčaný počet je približne 100 zodpovedaných dotazníkov.

Viem opraviť text napr. gramatické chyby v dodaných výsledkoch?
Áno viete. Výsledky máte v MS Word kde sú tabuľky, v ktorých je text a ten viete prepisovať, odstrániť riadky v tabuľke, spojiť tabuľky atď. Grafy sú vložené ako hotový obrázok .jpg. Tabuľky máte aj v MS Excely kde viete text tiež meniť a vlastné grafy si viete vygenerovať.

Môžu byť všetky grafy rovnaké?
Pri otázkach kde je jedna možná odpoveď generujeme stĺpcové grafy, odpovede sú do 100% z počtu odpovedí. V otázkach kde môžu respondenti vyznačiť viac odpovedí generujeme taktiež stĺpcové grafy, pričom počet odpovedí presahuje 100% a v tomto prípade nemôže byť použitý kruhový graf. Všetky grafy sú teda rovnaké.
Je však možnosť na požiadanie nastaviť koláčové grafy v otázkach, kde môžu respondenti vyznačiť iba jednu odpoveď.

Kde nájdem vysvetlené pojmy ako prieskum, výskum, dotazník, elektronický dotazník, hypotézy, posudzovacie škály a iné?
http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk - Elektronická učebnica metodológie kvantitatívneho výskumu. Je výbornou pomôckou. Nájdete v nej potrebné informácie k výskumu a odporúčame si ju prečítať.

Koľko môže byť spracovateľov výskumu ak si ich chce zákazník administrovať sám?
Na výskume alebo výskumoch môže pracovať neobmedzene veľa ľudí. Dáme vám prístupov koľko potrebujete. Službu môže využívať aj celá organizácia.

Viete mi pomôcť s hypotézami?
Áno vieme ich pomôcť sformulovať, tak aby sa dali jednoducho vyhodnotiť . Môžeme exportovať aj výsledky prienikov medzi otázkami (napr. ako odpovedali muži v otázke č. 5, ako odpovedali stredoškolsky vzdelaní v otázke 7 a pod.). Prieniky sa robia medzi dvomi otázkami.